Ochrana osobných údajov

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť  Ephemeral  s. r. o. so sídlom Na Vyhliadke 27, 841 07 Bratislava a prevádzkou na ulici Sedlárska 1, 811 01 Bratislava zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,oddiel: s.r.o., vložka číslo 114583/B uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

DÔVOD ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete sú výlučne za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej vzájomnej komunikácii. Okrem toho ich spoločnosť Ephemeral s.r.o. využíva na interné účely ako sú rôzne štatistiky a prehľady a na marketingové účely, prostredníctvom ktorých Vás vieme informovať o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar.

Zároveň sa spoločnosť Ephemeral s.r.o. zaväzuje neposkytovať údaje tretím osobám s výnimkou sprostredkovateľov (napr. prepravná služba) a to iba tie údaje, ktoré sú potrebné, aby Vám objednaný tovar bol úspešne doručený.

 ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS UCHOVÁVAME

Všetky údaje sú získavané prostredníctvom weboveého súdla. Pri registrácii do nášho E-obchodu alebo pri Objednávke sú to meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefónny kontakt a emailová adresa.

Všetky údaje, ktoré na stránke poskytnete sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát osobných údajov dotknutých osôb.

Na to aby sme tieto údaje od Vás získali, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov, bez ktorého Vaša objednávka nemôže byť zrealizovaná. Osobné údaje poskytujete do informačného systému dobrovoľne, a to na základe predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom poskytnutia informácií je 5 rokov odo dňa poskytutia súhlasu pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu prevádzky alebo prostredníctvom emailu.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme. Prenos osobných údajov do tretích krajín ani do krajín Európskej únie sa neuskutočňuje.

Ephemeral s.r.o. si plní všetky svoje právom EÚ a členského štátu stanovené povinnosti, prijala primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmala proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávania dotknutých osôb t.j. svojich zákazníkov.

Práva dotknutych osôb:

-právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú

- právo na opravu nespávnych údajov, ktoré sa ich týkajú

-právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ich týkajú

-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

- právonamietať proti spracúvaniu osobných údajov, 

-právo na presnosť osobných údajov

-právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov

-právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Na vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky. Ak dotknutá osobapožiada o ústne poskytnutie informácii, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. 

AKTUALIZÁCIA ALEBO ODSTRÁNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po prihlásení sa do svojho účtu si môžete svoje údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať.

V prípade ak si želáte Vaše osobné údaje odstrániť z našej databázy, môžete nás kedykoľvek písomne kontaktovať na emailovej adrese ephemeral@ephemeral.sk a následne budú z našej databázy odstránené.

Spoločnosť Ephemeral s.r.o. v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust.§ 31 Zákona pristúpila k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk.

COOKIES A ICH VYUŽITIE

Cookie je malé množstvo textových dát, ktoré sa uložia vo Vašom počítači ale v mobilnom zariadení pri prehliadaní si našej webovej stránky.

Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo pokaiľ  ich ručne nevymažete.

Našej spoločnosti pomáhajú cookies zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke ephemeral.sk. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.

Tieto súbory využívame na zapamätanie si prihlásenia na náš web a ďalie pridružené weby, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Aktieto cookies zakážete, nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

Naša spoločnosť využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na mesranie návštvenosti cez systémy Google Analytics. Pre využitie týchto služieb načítavame kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Naša spoločnosť nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte zaujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosíme, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehlaidača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari) a nájdite v nichlištus nastaveniami súkromia a v nej subory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies.Návod a inštrukcienájdete v nápovede svojho internetového prehiadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií. Rešpektujeme Vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vovašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky,články a pod.) Vložený obsah z iných stránok sa chovárovnako, ako by návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o Vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať Vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania Vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máteúčet a ste prihlásený.